مسئولین پاسخ دهند !!!!!!!!!! http://reshmez-kosh.mihanblog.com 2020-06-03T12:03:46+01:00 text/html 2010-08-05T20:53:38+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش دزدی تو روز روشن (فیلم روزانه در جهرم) http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/9 <P>دزدی تو روز روشن </P> <P>دیگه فکر کنم همه شنیده باشن</P> <P>دزدیدن کیف دختران و زنان با موتورسیکلت و به زمین انداختن و کتک زدن زنان و دختران و پیرزن </P> <P>دزدیدن موتورسیکلت</P> <P>دزدیدن ماشین های متعدد</P> <P>دزدی از منازل شهرک و ...</P> <P>سرقت مسلحانه</P> <P>ما و شما میدونیم که کار کدوم باند هست اما خودائیش منم هم جرات نمیکنم اسمش رو ببرم</P> <P>شاید من و شما هم این چنین پشتمون گرم بود این کارا رو میکردم(خدا رو شکر که گرم نیست)</P> <P>&nbsp;</P> <P>فرمانداری محترم&nbsp; منظور من بی احترامی به کسی نیست</P> <P>لطفا یکم فرمان شهر رو خودتون به دست بگیرید.</P> <P>نیروهای ...... ، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج همه در انتظار فرمان شما هستند</P> <P>نه این که دستور بدید بلکه از اونها بخواهید که آرامش رو به شهر برگردونند</P> <P>سابقه شما در سپاه خوب بوده و نگذارید این مسائل آسیبی به شما برساند</P> <P>همه میدانیم که فشار و محدودیت روی شما زیاد است&nbsp; ، اما دست روی دست نگذارید.</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>از دست ما که جز خواهش و دعا چیزی بر نمیاد </P> <P>از خداوند متعال میخواهیم که شهری آرام و بی ریا نسیب ما بگرداند</P> text/html 2010-08-05T20:42:04+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش برطرف کردن ابهامات بعضی از دوستان http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/8 <P>بعضی از دوستان فکر میکنند که ما طرفدار شهردار یا گروهی هستیم&nbsp; . <FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>اما کاملا اشتباه فکر میکنند.</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2><EM>مظور ما از این نوع افشاگری شناخت بیشتر مسئولین برای شما است .</EM></FONT></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4><STRONG>(تخلف در جعل امضاء توسط نمایندگان مردم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)</STRONG></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>حالا شما خودتون پیدا کنید پرتقال فروش رو </FONT></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><FONT color=#000000 size=2>این مطالب برای این هست که ضعف مدیریتی و اختلاس ها رو ببینید نه این که ما را ساده لوح معرفی کنید</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"><FONT color=#000000 size=2>تمامی مدارک ارائه شده حقیقی بوده و مدارک آن در شورای شهر موجود است و در صورت درخواست و مراجعه عموم به شورا میتوانند مدارک را مشاهده کنند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)"></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2010-07-31T18:49:04+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش متن صورتجلسه شورای شهر در رابطه با قبول استعفای شهردار http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/7 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بسمه تعالی</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>متن صورتجلسه شورای شهر در رابطه با قبول استعفای شهردار</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>جلسه شورا در محل شورا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از اعضاء راس ساعت 11:30 صبح قرائت گردید . در خصوص نامه شماره 3051/1/2/89 مورخ 30/4/89 شهرداری محترم و پیرامون استعفای شهردار که به صورت مکتوب به شورای شهر ارائه شده بود این مورد در جلسه شماره 44 مورخ 1/5/89 شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با عنایت به عدم تعامل مناسب شهردار با شورای اسلامی شهر جهرم و مسئولین ادارات و همچنین عدم رضایت عموم شهروندان از فعالیت شهردار با تصمیم شهردار در خصوص استعفا موافقت میگردد . در ضمن آقای مهندس بهمنی با حفظ سمت به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار جدید معرفی میگردد . و آقای مهندس بهمنی از تاریخ 3/5/89 مسئولیت همه امورات شهرداری را به عهده خواهد داشت . </FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>این صورت جلسه علیرغم اینکه<STRONG> 7 نفر اعضای شورا</STRONG> در جلسه حضور داشتند در صبح جمعه و نیز <FONT color=#ff0000><STRONG>بعداز ظهر همان روز جلسه شورا<SPAN>&nbsp; </SPAN>5 نفره و به صورت مخفیانه با حضور دبیر شورا تشکیل</STRONG> </FONT>و پس از ماشین کردن صورت جلسه مذکور <STRONG>فقط 5 نفر از 5 حاضر</STRONG>(آقایان قزلی ، واقفی ، خراس ، راشد ، قائدنیا) امضاء نمودند و توسط دبیر شورا به فرمانداری و استانداری ارسال گردید. و<STRONG> جای امضای 2 نفر دیگر از اعضای شورا (خانم ها مصدقی و پرتو ) خالی ماند</STRONG>. علیرغم اینکه در جلسه صبح حضور داشتند و متنی را در زیر امضای خود درج کرده بودند بدین شرح (این جانب به علت مبهم بودن پاره ای از مسائل مخصوصا مسائل مطروحه در صورتجلسه امروز و غیر منسفانه و غیر عادلانه دانستن متن آن ضمن تائید کلیه موارد مندرج در متن استعفا نامه شهردار و تمایل حقیر جهت حضور آقای شهردار در جلسه شورا جهت پاسخگویی به برخی سوالات به منظور روشنگری با حضور جمعی از معتمدین شهر ) در حال حاظر قادر به اظهار نظر نخواهم بود .</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>منصوره مصدقی و طاهره پرتو<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>رای ممتنع 1/5/89</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><FONT size=2></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>صورتجلسه ارسالی به فرمانداری و استانداری در اول صبح شنبه یا جمعه شب با امضای 5 نفر موافق انجام میگیرد .<FONT color=#ff0000><STRONG>بدون امضا و درج مطالب دو نفر دیگر ( خانم ها مصدقی و پرتو)</STRONG></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و سپس چند صورتجلسه <STRONG>جعلی و فرمالیته</STRONG> را آماده کرده تا به امضای خانم ها مصدقی و پرتو برسانند به بهانه این که میخواهیم به فرمانداری و استانداری ارسال نمائیم<SPAN>&nbsp; </SPAN>(تا بعد پاره کرده و در سطل آشغال بیندازند) که خوشبختانه 2 نفر عضو شورا از توطئه شوم آنها با خبر و صورتجلسه مذکور را امضا نمینمایند</FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA><FONT color=#ff0000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>(تخلف در جعل امضاء توسط نمایندگان مردم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)</FONT></SPAN></FONT></FONT></P></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2010-07-31T18:40:46+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش نامه استعفای شهردار http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/6 <P><A title="نامه استعفای شهردار" href="http://up.iranblog.com/Files/8a8de9ac802e4f99a01c.jpg" target="">برای بزرگ نمایی نامه روی عکس یا همین جا کلیک کنید</A></P> <P><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 796px" height=3246 alt="نامه استعفای شهردار" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/Files/8a8de9ac802e4f99a01c.jpg" width=2121 align=baseline border=0></P> text/html 2010-07-30T13:51:24+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش شروع دوران جدید http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/5 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به نام خدا</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه </FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>چو بشنوید سخن اهل دل مگو که خطاست سخنی داشته باش دلپذیر دلی داشته باش سخن پذیر</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یکی از علل پیشرفت جوامع و برخورد با موضوع فساد در تمامی ابعاد اعم از اداری ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی روشنگری و آگاهی توده های مردم از اموری است که بر آنها میگذرد و جای شکر و سپاسگزاری است <SPAN>&nbsp;</SPAN>که امت مومن و انقلابی و آگاه ما با اشراف و تسلط بر تمامی امور سره را از ناسره تشخیص میدهد و مسیر حق را از باطل جدا میسازد. پس بیایید همه دست به دست هم دهیم و به دور از تعصب و غرض ورزی راهی را انتخاب کنیم که به صلاح توده های مردم مستضعفی باشد که جز خدا پناهی را ندارند یعنی راهی که جدا از سیاسی بازی و خدعه و نیرنگ و پارتی بازی و گروه خود را بر همگان ترجیح دادن باشد راهی که اگر شغلی باشد برای همه جوانان شهر باشد نه فقط برای کسانی که در فلان ستاد تبلیغ کرده اند و اگر مجوزهای میلیونی و میلیاردی هم باشد فقط مخصوص عده ای خاص نباشد بلکه همگان بتوانند از آن استفاده نمایند چرا باید چشم را روی هم گذاشت و از کنار این همه تبعیض ها و نا عدالتی ها که متاسفانه به نام اسلام و دین هم تمام خواهد شد بی تفاوت گذشت . امید به بصیرت توده های مردم ما که عرصه را بر دنیا دوستان <SPAN>&nbsp;</SPAN>و فرصت طلبان و دغلکاران و سیاسی کاران و ریاست طلبان برابر اذعان همه و تجربه <SPAN>&nbsp;</SPAN>روزگار که در هر دوره ای به نرخ روز نان خورده اند ببندند و مصالح مومنین را به دست خودشان واگذارند که امام (ره) در وصیت نامه شان فرمودند : چه من باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>والسلام</FONT></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-07-29T07:00:36+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش مسئله ی اصلی شهر جهرم بحران مدیریت است http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/4 <P>قضاوت این امر با شما </P> <P><STRONG>بعضی وقت ها آب میوه جلوی ابرو ریزی ها رو هم میگیره</STRONG></P> <P>باور ندارید این مطلب رو بخونید</P> <P>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دوستان آسمانی، حاج عبدالمجید رحمانیان آزاده جانباز، کارشناس ارشد حقوق و نماینده استان فارس در مجلس ایثارگران کشور، در شب سه شنبه 29 تیر ماه 89 پس از اتمام شرح خطبه ی منافقین در رابطه با مسائل جهرم صحبت کردند که شرح آن به صورت زیر است:</P> <P>... دو شب پیش در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) درباره ی مسائلی صحبت کردم. شاید بپرسید که چرا من این مسائل انتقادی را مطرح نمودم. بر اساس اصل هشتم قانون اساسی و نیز آیات قرآن کریم، و سخنان حضرت امام و رهبر معظم ، مردم در نظام جمهوری اسلامی مهمترین نهاد نظارتی در میان جامعه محسوب می شوند.</P> text/html 2010-07-24T07:42:56+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش خدانگهدار شهردار http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/3 <P>متاسفانه دیروز خودکار 5 مرد شورا بر روی کاغذ آمد و فردا باید از شهردار شهر&nbsp; خداحافظی کنیم</P> <P>زنده باد 2 شیرزن شهر</P> <P>چه کسی یا کسانی پشت پرده این ماجرا هستند .</P> <P>به زودی شما را مطلع میکنیم</P> <P>همیشه حرف را باید با مدرک زد نه با...</P> text/html 2010-07-22T19:43:43+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش تکذیب خبر http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/2 <P>همان جور که در وبلاک رشمز خبر دار شدید استواری شهردار شهرمان برکنار شدن</P> <P>که این خبر رو تا این لحظه تکذیب میکنیم</P> <P>همون جور که میدونید برای برکناری شهردار به حداقل 5 رای از طرف شورا نیاز است که هنوز خودکار پنجم به روی کاغذ نیومده</P> <P>&nbsp;</P> <P>شهردار فعلی : استواری </P> <P>شهردار پیشنهادی : قزلی&nbsp;&nbsp; راه ورود عضو اللبدل شورا</P> text/html 2010-07-22T19:36:25+01:00 reshmez-kosh.mihanblog.com رشمز کش سلام http://reshmez-kosh.mihanblog.com/post/1 <P>سلامی گرم به&nbsp;گرمی هوای شهرمان جهرم &nbsp;خدمت همشهریان عزیز</P> <P>چند سال پیش خدمتان بودیم با چند خبر مهم درباره زندگی نامه مسئولان شهر</P> <P>و امسال با مدارکی مرموز از همان مسئولان در خدمتتان هستیم</P>