دزدی تو روز روشن

دیگه فکر کنم همه شنیده باشن

دزدیدن کیف دختران و زنان با موتورسیکلت و به زمین انداختن و کتک زدن زنان و دختران و پیرزن

دزدیدن موتورسیکلت

دزدیدن ماشین های متعدد

دزدی از منازل شهرک و ...

سرقت مسلحانه

ما و شما میدونیم که کار کدوم باند هست اما خودائیش منم هم جرات نمیکنم اسمش رو ببرم

شاید من و شما هم این چنین پشتمون گرم بود این کارا رو میکردم(خدا رو شکر که گرم نیست)

 

فرمانداری محترم  منظور من بی احترامی به کسی نیست

لطفا یکم فرمان شهر رو خودتون به دست بگیرید.

نیروهای ...... ، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج همه در انتظار فرمان شما هستند

نه این که دستور بدید بلکه از اونها بخواهید که آرامش رو به شهر برگردونند

سابقه شما در سپاه خوب بوده و نگذارید این مسائل آسیبی به شما برساند

همه میدانیم که فشار و محدودیت روی شما زیاد است  ، اما دست روی دست نگذارید.

 

 

از دست ما که جز خواهش و دعا چیزی بر نمیاد

از خداوند متعال میخواهیم که شهری آرام و بی ریا نسیب ما بگرداند