بعضی از دوستان فکر میکنند که ما طرفدار شهردار یا گروهی هستیم  . اما کاملا اشتباه فکر میکنند.

مظور ما از این نوع افشاگری شناخت بیشتر مسئولین برای شما است .

(تخلف در جعل امضاء توسط نمایندگان مردم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

حالا شما خودتون پیدا کنید پرتقال فروش رو

این مطالب برای این هست که ضعف مدیریتی و اختلاس ها رو ببینید نه این که ما را ساده لوح معرفی کنید

تمامی مدارک ارائه شده حقیقی بوده و مدارک آن در شورای شهر موجود است و در صورت درخواست و مراجعه عموم به شورا میتوانند مدارک را مشاهده کنند.