به نام خدا

فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

چو بشنوید سخن اهل دل مگو که خطاست سخنی داشته باش دلپذیر دلی داشته باش سخن پذیر

سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست

یکی از علل پیشرفت جوامع و برخورد با موضوع فساد در تمامی ابعاد اعم از اداری ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی روشنگری و آگاهی توده های مردم از اموری است که بر آنها میگذرد و جای شکر و سپاسگزاری است  که امت مومن و انقلابی و آگاه ما با اشراف و تسلط بر تمامی امور سره را از ناسره تشخیص میدهد و مسیر حق را از باطل جدا میسازد. پس بیایید همه دست به دست هم دهیم و به دور از تعصب و غرض ورزی راهی را انتخاب کنیم که به صلاح توده های مردم مستضعفی باشد که جز خدا پناهی را ندارند یعنی راهی که جدا از سیاسی بازی و خدعه و نیرنگ و پارتی بازی و گروه خود را بر همگان ترجیح دادن باشد راهی که اگر شغلی باشد برای همه جوانان شهر باشد نه فقط برای کسانی که در فلان ستاد تبلیغ کرده اند و اگر مجوزهای میلیونی و میلیاردی هم باشد فقط مخصوص عده ای خاص نباشد بلکه همگان بتوانند از آن استفاده نمایند چرا باید چشم را روی هم گذاشت و از کنار این همه تبعیض ها و نا عدالتی ها که متاسفانه به نام اسلام و دین هم تمام خواهد شد بی تفاوت گذشت . امید به بصیرت توده های مردم ما که عرصه را بر دنیا دوستان  و فرصت طلبان و دغلکاران و سیاسی کاران و ریاست طلبان برابر اذعان همه و تجربه  روزگار که در هر دوره ای به نرخ روز نان خورده اند ببندند و مصالح مومنین را به دست خودشان واگذارند که امام (ره) در وصیت نامه شان فرمودند : چه من باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.

والسلام