سلامی گرم به گرمی هوای شهرمان جهرم  خدمت همشهریان عزیز

چند سال پیش خدمتان بودیم با چند خبر مهم درباره زندگی نامه مسئولان شهر

و امسال با مدارکی مرموز از همان مسئولان در خدمتتان هستیم